Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021(Nguyễn Thị Trúc Ly)
Số ký hiệu văn bản 56/NQ-HDND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021(Nguyễn Thị Trúc Ly)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 6
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 56-NQ-HDND_08122017.pdf