Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 97/NQ-HDND
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 9
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 97-NQ-HDND.pdf