Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 93/NQ-HDND
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 9
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 93-NQ-HDND.pdf