NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019
Số ký hiệu văn bản 88/NQ-HDND
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 9
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 88-NQ-HDND.pdf