Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 128/NQ-HDND
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 11
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 128-NQ-HDND.pdf