Nghị quyết Về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 126/NQ-HDND
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 11
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 126-NQ-HDND.pdf