Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Số ký hiệu văn bản 125/NQ-HDND
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 11
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 125-NQ-HDND.pdf