Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
17/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 Tải về
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 Tải về
19/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
20/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
21/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
23/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định về phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
1234