No title... No title...
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Tờ trình về việc dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 20232022 69/CK-NSNN 244/TTr-UBND06/12/2022
2Tờ trình về việc dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 20222021 DT-2022-N-B69-TT343-845 Tờ trình số 336/TTr-UBND25/11/2021
3Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi năm 20212020 Biểu số 69-80/CK-NSNN Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 10/12/202010/12/2020
4Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 20202019 Biểu số DT-2020-N-B69-B79-TT343-845 305/TTr-UBND, ngày 13/12/201913/12/2019
5Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 20192018 Biểu số 1 205/TTr-UBND, ngày 11/12/201811/12/2018
6Tờ trình phân bổ Dự toán Ngân sách năm 20182017 Biểu số 2 Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 12/12/201712/12/2017
Bản đồ hành chính