No title... No title...
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Cầu Kè2023 82/CK-NSNN 41/QĐ-UBND14/01/2023
2Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cầu Kè2022 DT-2022-N-B81-TT343-845 - DT-2022-N-B92-TT343-845 18/QĐ-UBND07/01/2022
3Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 20212021 Biểu số 81-92/CK-NSNN Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 14/01/202114/01/2021
4Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 20202020 Biểu số DT-2020-N-B81-B92-TT343-845 11/QĐ-UBND, ngày 14/01/202014/01/2020
5Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 20192019 Biểu số 1 48/QĐ-UBND, ngày 07/01/201907/01/2019
6Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2018 2018 Biểu số 2 Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19/01/201819/01/2018
Bản đồ hành chính