No title... No title...
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý III năm 20212021 Biểu số 93/CK-NSNN 596/QĐ-UBND07/10/2021
2Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý II năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND09/07/2021
3Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND09/07/2021
4Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý I năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND13/04/2021
5 Tình hình thực hiện thu chi ngân sách huyện quý IV năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số: /QĐ-UBND08/12/2020
6Tình hình 1thực hiện thu chi ngân sách huyện năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN Báo cáo số 835/BC-UBND, ngày 08/12/202008/12/2020
7Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý III năm 20202020 Biểu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/10/2020
8Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 9 tháng đầu năm 20202020 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/10/2020
9Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND10/07/2020
10Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý II năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/07/2020
11Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I đầu năm 20202020 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND13/04/2020
12Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách năm 20192019 Biểu số THDT-2019-N-B93-B95-TT343-845 BC số 707/BC-UBND, ngày 04/12/201904/12/2019
13Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 9 tháng đầu năm 20192019 Biểu số THDT-2019--9T-B93-B95-TT343-845 QĐ số /QĐ-UBND05/10/2019
14Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 20192019 Biểu số THDT-2019--6T-B93-B95-TT343-845 QĐ số /QĐ-UBND10/07/2019
15Tình hình thực hiện Dự toán Ngân sách Quí 1 năm 20192019 Biểu số THDT-2019-Q1-B93-B95-TT343-845 QĐ số /QĐ-UBND05/04/2019
16Tình hình thực hiện thu chi Ngân sách và sử dụng nguồn ngân sách huyện năm 20182018 Biểu số 1 Báo cáo số 485/BC-UBND, ngày 06/12/201806/12/2018
17Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 20182018 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND06/10/2018
18Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 20182018 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND10/07/2018
19Tình hình thực hiện thu chi ngân sách quí I năm 20182018 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND05/04/2018
20Tình hình thực hiện thu chi ngân sách cả năm 20172018 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND10/01/2018
12
Bản đồ hành chính