No title... No title...
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I năm 20232023 93,94,95/CK-NSNN 212/QĐ-UBND14/04/2023
2Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý IV năm 20222023 93/CK-NSNN 40/QĐ-UBND14/01/2023
3Tình hình thực hiện dự toán năm 20222023 93/CK-NSNN 42/QĐ-UBND14/01/2023
4Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý III năm 20222022 93, 94, 95/CK-NSNN 644/QĐ-UBND05/10/2022
5Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý II năm 20222022 THDT-2022-6T-B93-TT343-845 428/QĐ-UBND08/07/2022
6Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý I năm 20222022 95/CK-NSNN 245/QĐ-UBND15/04/2022
7Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý IV năm 20212021 93, 94, 95/CK-NSNN 1100/QĐ-UBND31/12/2021
8Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách huyện Cầu Kè năm 20212021 93, 94, 95/CK-NSNN 1108/QĐ-UBND31/12/2021
9Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý III năm 20212021 Biểu số 93/CK-NSNN 596/QĐ-UBND07/10/2021
10Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý II năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND09/07/2021
11Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND09/07/2021
12Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Quý I năm 20212021 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số......../QĐ-UBND13/04/2021
13 Tình hình thực hiện thu chi ngân sách huyện quý IV năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số: /QĐ-UBND08/12/2020
14Tình hình 1thực hiện thu chi ngân sách huyện năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN Báo cáo số 835/BC-UBND, ngày 08/12/202008/12/2020
15Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý III năm 20202020 Biểu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/10/2020
16Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 9 tháng đầu năm 20202020 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/10/2020
17Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND10/07/2020
18Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý II năm 20202020 Biểu số 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND09/07/2020
19Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I đầu năm 20202020 Biễu 93-95/CK-NSNN QĐ số /QĐ-UBND13/04/2020
20Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách năm 20192019 Biểu số THDT-2019-N-B93-B95-TT343-845 BC số 707/BC-UBND, ngày 04/12/201904/12/2019
12
Bản đồ hành chính