No title... No title...
CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Cầu Kè2022 96/CK-NSNN 488/QĐ-UBND28/07/2022
2Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Cầu Kè2021 QT-2020-N-B102-TT343-845 501/QĐ-UBND29/07/2021
3Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách năm 20192020 Biểu số 96-102/CK-NSNN Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 10/8/202010/08/2020
4Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 20182019 Biểu số QT-2018-N-B96-B102-TT343-845 697/QĐ-UBND, ngày 17/08/201917/08/2019
5Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 20172018 Biểu mẫu 2 554/QĐ-UBND, ngày 31/08/201831/08/2018
Bản đồ hành chính