No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Cầu Kè
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu QT-2020-N-B102-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố 501/QĐ-UBND
Ngày công bố 29/07/2021
Bản đồ hành chính