No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách huyện Cầu Kè năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu 93, 94, 95/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 1108/QĐ-UBND
Ngày công bố 31/12/2021
Bản đồ hành chính