No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cầu Kè
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo 2022
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu DT-2022-N-B81-TT343-845 - DT-2022-N-B92-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố 18/QĐ-UBND
Ngày công bố 07/01/2022
Bản đồ hành chính