No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tờ trình dự toán ngân sách, phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2019
Kỳ báo cáo 2020
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu Biểu số DT-2020-N-B69-B79-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố 305/TTr-UBND, ngày 13/12/2019
Ngày công bố 13/12/2019
Bản đồ hành chính