No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Cầu Kè
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2023
Kỳ báo cáo 2023
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Mã biểu mẫu 82/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 41/QĐ-UBND
Ngày công bố 14/01/2023
Bản đồ hành chính