No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2019
Kỳ báo cáo 2019
Thể loại báo cáo Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu Biểu số QT-2018-N-B96-B102-TT343-845
Số quyết định/ VB Công bố 697/QĐ-UBND, ngày 17/08/2019
Ngày công bố 17/08/2019
Bản đồ hành chính