No title... No title...
Tên công khai ngân sách Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách quý I năm 2023 của huyện Cầu Kè
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2023
Kỳ báo cáo 2023
Thể loại báo cáo Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
Mã biểu mẫu 93,94,95/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 212/QĐ-UBND
Ngày công bố 14/04/2023
Bản đồ hành chính