No title... No title...
Tên công khai ngân sách Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2017
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2018
Kỳ báo cáo 2018
Thể loại báo cáo Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu Biểu mẫu 2
Số quyết định/ VB Công bố 554/QĐ-UBND, ngày 31/08/2018
Ngày công bố 31/08/2018
Bản đồ hành chính