Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

1. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0977450567

- Địa chỉ mail: nguyenthanhtoanck1980@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính, Sở Kề hoạch -Đầu tư về các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng, đi sâu phụ trách những công việc như sau: 

Tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chung trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện, chủ động trao đổi với thủ trưởng các ngành có liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã -Thị trấn để xử lý công việc kịp thời.

Trực tiếp làm việc với Chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện để xin ý kiến chỉ đạo hoặc đề xuất một số vấn đề phát sinh, vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Chịu trách nhiệm về các quyết định của các phó trưởng phòng đối với những công việc đã được phân công hoặc ủy quyền.

2. Bà Lê Thị Hoàng, Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại:  0939366177

- Địa chỉ mail:  lethaovy03@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Trưởng phòng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiiện chức năng quản lý Nhà nước về:

            Phụ trách: kế hoạch và đầu tư; Quản lý đăng ký kinh doanh, hộ cá thể, hợp tác xã; Tổng hợp, thống nhất, quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế -xã hội, ANQP tháng, quí, năm; xây dựng kế hoạch phát triển KT -XH hàng năm và 5 năm. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

3. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại:  0909204527

- Địa chỉ mail:   nguyenthanhvu@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Trưởng phòng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiiện chức năng quản lý Nhà nước về: quản lý ngân sách xã - thị trấn, quản lý khối hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể. Căn cứ chỉ tiêu phân bổ tham mư­u điều hành ngân sách, đối với những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch phải trao đổi với trưởng phòng tr­ước khi trình UBND huyện quyết định, Có trách nhiệm kiểm tra và giúp cho các ngành, xã - thị trấn trong nghiệp vụ tài chính.

Phụ trách: Lĩnh vực tài chính, Ngân sách nhà nước, quản lý giá và công sản; các công việc khác khi được trưởng phòng phân công.

Bản đồ

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 1 397
  • Tất cả: 4228191
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.