Huyện Cầu Kè tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    Ngày 05  tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện có ban hành Công văn số 530/UBND-NC về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Thủ trưởng các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện, Trưởng Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thuc hiện một số nhiệm vụ như sau:

    1. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các văn bản như: Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/5/2015, Công văn số 3085/UBND-NC ngày 17/8/2017 và Công văn số 2082/UBND-NC ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

    2. Tổ chức việc tiếp công dân có hiệu quả trong thời kỳ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp tận tình, chu đáo, đúng pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Đại hội; chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định pháp luật, đồng thời theo dõi kết quả giải quyết trả lời cho công dân;

    3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, có kế hoạch tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, kịp thời tiếp công dân và xử lý những vấn đề phát sinh tại chỗ, hạn chế tối đa trường hợp công dân khiếu nại đông người đến Huyện ủy, UBND huyện;

    4. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, cần phối hợp với các phòng, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể tổ chức vận động, giáo dục, thuyết phục để người dân chấp hành; cần cân nhắc việc thực hiện cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp, bức xúc; kịp thời chỉ đạo để giải tán những vụ việc khiếu nại tụ tập đông người, không để phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm đúng pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự;
    
    5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khi có công dân khiếu nại vượt cấp đến Huyện ủy, HĐND, UBND huyện hoặc trụ sở các cơ quan ở huyện trong thời gian diễn ra Đại hội mà vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn hoặc giải quyết chưa dứt điểm dẫn đến khiếu nại vượt cấp thì có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện để tiếp công dân, vận động, thuyết phục đưa công dân về địa phương giải quyết (trường hợp thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, UBND huyện sẽ cử lãnh đạo UBND huyện cùng địa phương để tiếp công dân).

    6. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp có biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự không để bị động bất ngờ. Phối hợp với đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các điểm tiếp công dân trên địa bàn huyện trong thời gian diễn ra Đại hội;

    7. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, thường xuyên, định kỳ báo cáo kịp thời về UBND huyện; Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

    8. Xem xét, xử lý trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được Nhà nước giao cho người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa đúng quy định pháp luật dẫn đến công dân bức xúc khiếu kiện đông người, vượt cấp trong thời gian diễn ra Đại hội./.

Phạm Thị Hồng Ngọc
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 159
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 22,850
  • Tất cả: 1,873,550