Huyện Cầu Kè tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
    Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện có ban hành Công văn số 646/UBND-NC về việc tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (3 hệ) và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

    1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, trong đó, chú trọng việc triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn của Trung ương liên quan đến nội dung bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

    2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo và các hành vi lợi dụng quyền phản ảnh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết trách nhiệm để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị trù dập, trả thù khi phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

    3. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo và giải quyết thuộc thẩm quyền; củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo;

    4. Thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng cho người tố cáo đúng; thực hiện việc khen thưởng đúng theo quy định của pháp luật về tố cáo và Thông tư số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng;

    5. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Trạm truyền thanh các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật;

    6. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy định về khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đúng sự thật;

    7. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thực hiện pháp luật Tố cáo./.

Phạm Thị Hồng Ngọc
Bản đồimage advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 887
  • Tất cả: 4233936
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.