Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới trên địa bàn huyện Cầu Kè

    Ngày 26 tháng 7 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 603/UBND-KT về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Qua đó yêu cầu các ngành phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

    Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn huyện biết; vận động người dân không tiếp tay cho đối tượng vi phạm, tham gia tố giác tội phạm, cùng tham gia với lực lượng chức năng trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện dung túng, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu địa bàn xãy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân và không có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Hàn Minh Phúc
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 22,529
  • Tất cả: 1,873,229