English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

UBND tỉnh Trà Vinh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm chủ trì cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2020 để thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh - kỳ họp giữa năm 2020. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020; dự thảo Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020; dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2020; dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc thông qua bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh; sửa đổi bổ sung Tờ trình ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 9.188 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt tiến độ dự toán nhưng thấp hơn cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, tình hình xâm nhập mặn nên nguồn thu sụt giảm. Tăng trưởng kinh tế GRDP 3,35% là mức tăng thấp nhất từ trước đến nay. Trong đó khu vực I bị ảnh hưởng nặng nề của hạn, mặn và dịch Covid – 19 dẫn đến tăng trưởng âm 12,76%; khu vực II dù tăng trưởng 19,03% nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ, chủ yếu đóng góp của ngành sản xuất điện; khu vực III tăng 0,57%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,68% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 10.378 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch. Một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực như tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục phát triển, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 68,7% xuống còn 63,6% và tăng tỷ trọng thủy sản từ 29,9% lên 34,9%. Song song đó công tác đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 10.890 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác an sinh xã hội được quan tâm hỗ trợ kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của Nhân dân. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm chỉ đạo các ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm đạt hiệu quả. Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid– 19, hỗ trợ và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid - 19 và tình hình xâm nhập mặn. Trong lĩnh vực kinh tế, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và ngăn chặn không để vi phạm mới phát sinh.

Nhựt Minh

1 người đã bình chọn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 9659
  • Trong tuần: 357,894
  • Tất cả: 20,132,075