Cầu Kè triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

       Ngày 12/5, UBND huyện Cầu Kè tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện. Ông Diêu Hùng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị

       Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2022 (gọi tắt là Đề án 06), xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình theo từng năm. Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ các nhóm tiện tích như: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp… Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, UBND huyện đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện, đồng thời chủ động và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc phục vụ triển khai Đề án theo tiến độ, lộ trình đề ra. Các phòng, ban ngành, địa phương từ huyện đến cấp xã tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 để giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước trong công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ; đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng Công an huyện đã tập trung thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, tổ chức thông báo mã số định danh cá nhân và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân.

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Diêu Hùng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè đề nghị các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trên cơ sở kế hoạch, nội dung Đề án cần phải cụ thể hoá bằng khung kế hoạch, căn cứ thực tiễn và nội dung cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nội dung, xem đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của huyện, trực tiếp là cơ quan, tổ chức, người dân và của doanh nghiệp, cần có sự “đồng hành” của toàn hệ thống chính trị và của người dân. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin. Công an huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; thông báo đủ 100% mã số định danh cho công dân; tiếp tục triển khai cấp Căn cước công dân cho người đủ điều kiện theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để phục vụ các tiện ích cho người dân. Ngoài ra, ông Diêu Hùng Thắng cũng đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 nếu gặp những khó khăn, vướng mắc cần tham mưu cho Tổ công tác của huyện tháo gỡ kịp thời./.

                                                                Tin, ảnh: Tấn Lập

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1228
  • Trong tuần: 19,101
  • Tất cả: 1,735,934