Cầu Kè khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2022

       Ngày 09/6, Huyện Đoàn Cầu Kè kết hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022 cho 100 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn và các Chi Đoàn ấp, khóm trong huyện dự học.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

      Lớp học được diễn ra trong thời gian hơn 04 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt tiếp thu một số nội dung Chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cầu Kè, nhiệm kỳ 2022-2027; Luật thanh niên và chiến lượt phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2023, cùng hướng dẫn một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội ở cơ sở.  

     Thông qua lớp học, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Kè nâng cao nhận thức, hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Đoàn, để từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác một cách linh hoạt, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

                                                                                               Tin, ảnh: Thân Ni

                                                                                        

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 888
  • Trong tuần: 18,761
  • Tất cả: 1,735,594