Đoàn công tác TU Trà Vinh kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết quí I năm 2021 ở huyện Cầu Kè

Ngày 26/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết quí I năm 2021 ở huyện Cầu Kè. Tham gia làm việc cùng với đoàn còn đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Cầu Kè có đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư HU cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ HU, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi làm việc

     Báo cáo với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Trà Vinh, Huyện ủy Cầu Kè cho biết: Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh, trong quí I năm 2021 Huyện ủy Cầu Kè đã tập trung lãnh chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức được 5.100 cuộc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026, Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất đước phồn vinh, hạnh phúc, thu hút gần 265.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đoàn thể và nhân dân tham dự tiếp thu; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, đồng thời bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh Trà Vinh về hành động cải thiện cảnh quan, môi trường; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo vui đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Về lĩnh vực kinh tế, trong những tháng đầu năm 2021 mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tình hình khô hạn, mặn diễn biến khá phức tạp, nhưng Huyện ủy Cầu Kè đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện trong quí ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đạt trên 27% kế hoạch, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm 2020; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn được gần 13,5 tỷ đồng, đạt 33,48% so dự toán năm. Về sản xuất nông nghiệp: tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo quy hoạch, chủ động ứng phó tình hình dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất, ước tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 1.880 tỷ đồng. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng được đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất, tổng giá trị sản xuất và mức luân chuyển hàng hóa, doanh thu ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt gần 26% kế hoạch năm. Triển khai thực hiện 48 công trình xây dựng cơ bản, với tổng số vốn 106 tỷ đồng. Các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới cũng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; Hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã Ninh Thới, An Phú Tân và Thạnh Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã: Thông Hòa, Phong Phú và Tam Ngãi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường giữ vững ổn định. Chỉ đạo tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quí 1 năm 2021 công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đạt hiệu quả chưa cao; việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít. Một số địa phương còn chủ quan, thiếu quan tâm trong công tác chủ động phòng, chống hạn, mặn; tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ lãnh đạo chưa quyết liệt dẫn đến trậm trễ tiến độ và mức độ hoàn thành công việc chưa cao.

 

Đ/c: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại buổi kiểm tra

         Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Huyện ủy Cầu Kè trong thời gian tới cần bám sát vào kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đặt ra, đặc biệt là cần tiếp thu những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm của các thành viên trong đoàn kiểm tra để tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 của huyện đề ra. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cũng yêu cầu Huyện ủy Cầu Kè cần tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo triển khai, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026, Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất đước phồn vinh, hạnh phúc; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ sau Đại hội; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bản lĩnh về chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trên lĩnh vực kinh tế, đồng chí Phó Bí thư TU Trà Vinh đề Huyện ủy Cầu Kè cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, mỗi địa phương phải xây dựng được một sản phẩm hàng hóa chủ lực, đạt tiêu chuẩn OCOP; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khô hạn, nước mặn xâm nhập giúp người dân an tâm sản xuất; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để mời gọi các Công ty, doanh nghiệp đến đầu tư; quan tâm đầu tư mở rộng phát triển du lịch; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; chủ động phòng, ngừa dịch bệnh covid-19; tăng cường đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính. Trước mắt, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Cầu Kè cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021 tới đây./.

                                                                    

                                                                          Tin, ảnh: Tấn Lập 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1105
  • Trong tuần: 14,408
  • Tất cả: 757,394